Priebeh konania „Jazykom tanca 2022“

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja dňa 8.10.2022 v KD Belá-Dulice pripravilo krajské kolo 27. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky choreografií folklórnych kolektívov Jazykom tanca 2022. Spoluorganizátorom súťaže bola obec Belá-Dulice. Podujatie bolo podporené z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a Národného osvetového centra.

V tomto roku sa divákom predstavili tri súťažiace folklórne súbory:

Klub autentického foklóru (KAF) Hojana zo Žiliny v B. kategórii (tanečno-divadelné diela vychádzajúce alebo inšpirované tradičným materiálom) vystúpil s programom „Aqua vitae“, s využitím doposiaľ získaných poznatkov piesní a tancov z kysuckých goralských obcí z Horných Kysúc, kysucko-lašského pomedzia a obcí z Dolných Kysúc.

Folklórna skupina Hajov (FS Hajov) zo Strečna v B. kategórii (tanečno-divadelné diela vychádzajúce alebo inšpirované tradičným materiálom) priniesla ukážky tradícií predvianočného obdobia a ľúbostnej mágie dievčat počas zimy na Ondreja v predstavení: „Keť som išla link, sun, kerda, šinka-vrinka z jarmoku“.

V A. kategórii (choreografie prezentujúce tradičnú formu folklórneho materiálu) sa súťaže zúčastnili folklórni nadšenci „Oprášené krpce“ zo Žiliny. Svoje bohaté tanečno-spevácke skúsenosti predviedli v tanečnom pásme z Kysúc pod názvom „Starodávne Kysuce“, ktoré vzniklo vďaka zachovaným filmovým záznamov zo 60. rokov minulého storočia.

V rámci súťažnej prehliadky folklórne súbory absolvali rozborové semináre s päťčlennou odbornou porotou v zložení:

Mgr. Alfréd Lincke – predseda poroty – je vedúci Dfs Tancovadlo, lektor tanečných domov, spoluorganizátor viacerých podujatí z ktorých nemožno opomenúť Rozhýbkosti, Krpčekovo, Tatry v kroji, je autor programov folklórnych festivalov a lektor workshopov v oblasti folklóru a folklorizmu.

Mgr. Katarína Babčáková, PhD. – etnochoreologička, etnologička, tanečná pedagogička a vedúca oddelenia pre folklór a folklorizmus v Národnom osvetovom centre.

Mgr. Eva Dudková – (momentálne už na materskej dovolenke) je kurátorka zbierky ľudového odevu
v Slovenskom národnom múzeu v Martine, umeleckou vedúcou a choreografkou Folklórneho súboru Lysec v regióne Turiec.

PhDr. Andrea Jágerová – vedúca Centra tradičnej kultúry v Detve, vedúca Ženskej speváckej skupiny Marína, autorka rôznych scénických programov a metodička v oblasti hlasovej výchovy ľudového spevu.

Michal Zelinka – muzikant, kontráš a kontrabasista, ktorý sa aktívne venuje tradičnej ľudovej hudbe. Ovláda hru na viaceré hudobné nástroje a je lektorom hudobných workshopov zameraných na výučbu slovenskej tradičnej ľudovej hudby.

Návrhom na postup boli ocenené dva folklórne kolektívy: KAF Hojana a Oprášené krpce zo Žiliny. Po ďalšom posúdení ich výsledkov majú možnosť postúpiť do celoštátneho kola postupovej súťaže a prehliadky choreografií folklórnych kolektívov Jazykom tanca 2022, ktoré sa bude konať v dňoch 4. – 6. novembra 2022 v Divadle Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene. V striebornom pásme so špeciálnou cenou sa umiestnila Folklórna skupina Hajov zo Strečna.

Jazykom tanca (predtým Tancuj, tancuj) – celoštátna postupová súťaž a prehliadka choreografií folklórnych kolektívov je vrcholným podujatím svojho druhu na Slovensku. Poslaním súťaže je prezentovať tvorbu neprofesionálnych folklórnych kolektívoch, podporovať ich rozvoj, zvyšovať ich umeleckú úroveň a viesť verejnosť k poznávaniu tradičnej ľudovej kultúry Slovenska. Pevne veríme,
že 27. ročník krajského kola súťaže a prehliadky Jazykom tanca 2022 bol pre divákov obohacujúcim zážitkom a pre folkloristov z nášho kraja príležitosťou, vďaka ktorej sa mohli stretnúť a vymeniť si  cenné skúsenosti v rámci svojej tvorby.

Ďakujeme všetkým participantom za aktívnu účasť!

foto: Michal Lašut