ĽUDOVÉ INŠPIRÁCIE V DIELACH KLASIKOV

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja Vás pozýva na komorný koncert pod názvom

„ĽUDOVÉ INŠPIRÁCIE V DIELACH KLASIKOV“.

Repertoár obsahuje diela skladateľov ako E. Suchoň, V. Figuš – Bystrý, B. Urbanec, B.Martinú, M. Lihovecký, M.Lichard, D.Kardoš a i., v úprave pre klavír a spev, pretkané harfovou sólo hrou skladieb ladiacich do štýlovosti repertoáru.

„Účelom prezentovanie skladateľov ľudovej a umelej slovenskej i českej ľudovej tvorby ako takej, je umožniť poslucháčovi blízkosť ich tvorby aj v regionálnej podobe, ale i vzhľad a poslúh diel, ktorých inšpiráciou bol každodenný život obyčajných ľudí, náhľad do tradícií, ako v hudbe vedeli poňať svoje emócie a umocňovali váhu a dôležitosť základných životných hodnôt v hudobnom diele.“ / Lucia Dobošová /

Ľudové inšpirácie v skladbách slovenských a českých autorov vážnej hudby si budete môcť vypočuť v podaní Silvie Švábikovej (spev) a Lucie Dobošovej (klavír a harfa).

Komorný koncert sa uskutoční v utorok 7. mája 2024 o 17:00 h. vo výstavných priestoroch Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine.

Vstupné bude dobrovoľné.

Všetkých vás srdečne pozývame a prajeme príjemný umelecký zážitok!

 

Mgr. art. Anna M. Mihaliková

Metodik pre folklór a hudbu
Turčianske kultúrne stredisko v Martine
folklor@tks.sk
tel: +421 / 917 494 708