Víťazi regionálneho kola AMFO 2024

Organizátorom je Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Hlavným partnerom a odborným garantom je Národné osvetové centrum.

AMFO je celoštátna postupová súťaž a výstava amatérskej fotografickej tvorby, ktorá je jedinou svojho druhu na Slovensku. Súťaž a aktivity s ňou spojené vytvárajú priestor na vznik a prezentáciu tvorby. Zámerom je podporiť čo najširšiu skupinu tvorcov fotografie ale aj  osloviť mladú generáciu autorov. Počiatky výstavy a súťaže amatérskej fotografie na Slovensku sa datujú od roku 1952, avšak jej história v súvislosti s mestom Martin a názov AMFO sa viaže k roku 1965 a iniciatíve martinských fotografov z Fotoklubu DK ROH ZŤS (dnes Fotoklub Karola Plicku).

Uskutočňuje sa každoročne, keď v priebehu roka postupne prebiehajú regionálne a krajské kolá naprieč Slovenskom a súťaž na jeseň vrcholí celoštátnym kolom. Tento rok je to 25.-27. október 2024.

Do regionálneho kola sa prihlásilo 21 autorov so svojimi 108 dielami. Odborná porota v zložení Robo Tappert, Zuzana Gogová a Romana Halgošová sa rozhodla udeliť ocenenie 5 autorom*kám, udelila 10 čestných uznaní a rozhodli sa vystaviť 53 diel. Tohtoročná odporúčaná téma bola TELO.

Diela prihlásili v týchto kategóriách:

  1. kategória: Samostatná fotografia
  2. kategória: Ditpych
  3. kategória: Cykly a seriály
  4. kategória: Experiment

Kritéria hodnotenia boli napríklad výber témy, zachytenie správneho okamihu:, opodstatnenosť výberu formy zobrazenia, kompozícia obrazu ale aj technické ako  technická kvalita záberu, technická kvalita tlače, výber formátu ale aj  odborný, informatívny prínos záberu, či zrozumiteľnosť a význam záberu.

Výsledky 52. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografickej tvorby AMFO 2024

A.KATEGÓRIA – Samostatná fotografia

I. veková skupina, do 15r. –

ČESTNÉ UZNANIE

Terézia Popielová, Silueta

II. veková skupina, 15r.-25r. –

CENA

Karolína Kováčová, Svet zhora

ČESTNÉ UZNANIE

Lucie Pažoutová, (Not) My Body,

Jozef Vozár, Kruté ale je to len hra

III. veková skupina, nad 25r. –

CENA

Jakub Kňažko, Večerné kvapky III.

ČESTNÉ UZNANIE

Tatiana Plešová, Kalvária

Kamil Korecz, Tiene

Juraj Patrovič, Rozmazaná sloboda

Tomáš Kopecký, Rock My Body I.

 

B.KATEGÓRIA – Diptych

II.veková skupina, 15r.-25r. –

CENA

Jozef Vozár, Spomienky

ČESTNĚ UZNANIE

Lucie Pažoutová, Ži a nechaj žiť

III. veková skupina, nad 25r. –

CENA

Zdeno Ziman, BATMAN

ČESTNĚ UZNANIE

Zdeno Ziman, Druhé ja

 

C. KATEGÓRIA – Cykly a seriály

– bez ocenenia

 

D. KATEGÓRIA – Experiment

CENA

Zdeno Ziman, Uväznené v čase 1-10.

ČESTNÉ UZNANIE

Martina Jančeková, Diabolský balet

 

Gratulujeme víťazom tohto kola a držíme i palce na krajskom kole v Žiline, začiatkom júna 2024.

Súčasťou ocenenia boli aj poukážky na tlač, ktoré poskytol Patrik Zemánek, zastupca firmy Zprint, ktorá je lídrom na trhu nielen vo veľkoformátovej tlači, fotorealistickej tlači ale aj svojim profesionálnym prístupom. Ďakujeme.

Výstavu diel z regionálneho kola si môžete pozrieť v priestoroch Slovenskej národnej knižnice  do 19.mája 2024. Ocenené a čestne uznané diela následne postupujú do ďalšieho, krajského kola, ktoré sa uskutoční v Žiline začiatkom júna. Súčasťou výhry je aj výstava AMFO Woven, ktorá je nainštalovaná na pešej zóne v Martine od dnes do 30.júna.

 

Mgr. Jarmila Kollárová, metodik pre vizuálne umenie, vytvarnictvo@tks.sk, 0917 494 708