Sprievodná výstava 49. ročníka súťaže AMFO 2021- „PREDSTAVUJEME VÁM“

Ako fotí porota celoštátnej súťaže AMFO?

Jednou zo sprievodných výstav 49. ročníka súťaže amatérskej fotografickej tvorby AMFO je výstava tvorby samotných porotcov, ktorá nesie názov “PREDSTAVUJEME VÁM”.

Výstava je nainštalovaná v klubových priestoroch Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine do 15.12.2021 a odhaľuje autorskú tvorbu piatich porotcov, ktorí tento rok vyberali a oceňovali fotografie v celoštátnom kole súťaže AMFO. Do  tohtoročnej súťaže a prehliadky fotografií sa zapojilo celkovo 786 fotografov a fotografiek, pričom do celoštátneho kola postúpilo 303.

Odborná porota pracovala v zložení:

Predsedníčka:

Lenka L. Lukačovičová prostredníctvom fotografickej tvorby uvažuje nad zobrazením priestoru a jednotlivých situácií v ňom sa odohrávajúcich. Sústreďuje sa na zmeny, drobné odchýlky či nuansy prítomné v prostredí, ktoré premieta do analógových fotografií a projekcií. Pôsobí na VŠVU v Bratislave.

Členovia:

Rudolf Lendel fotografoval pre redakcie časopisov a iné reklamné spoločnosti, tvoril (a tvorí) plagáty, kalendáre, obaly a iné propagačné materiály. Tiež pôsobil ako pedagóg na VŠVU, či strednej škole umeleckého zamerania. Vedie workshopy digitálnej a módnej fotografie. Jeho fotografie sú súčasťou súkromných zbierok a zbierok Slovenskej národnej galérie.

Michal Huba v obrazovej syntaxi objavuje historické, archeologické, genetické, geologické, geografické či biologické vrstvy. Autor cez zobrazovanie krajiny nachádza jej ďalšie roviny i v kontexte filozofie.

Zuzana Vajdová žije od roku 2013 v Martine. Vo fotografiách zachytáva atmosféru živých podujatí, no venuje sa aj ateliérovej fotografii. Ako sama uvádza, robila a „stále robím aj kadečo iné nefotografické, pretože milujem rozmanitosť, cestovanie, prírodu, záhradu a džemy.“

Gabriel Kosmály je pedagóg, výtvarník a tiež spoluorganizátor medzinárodného fotografického festivalu na Slovensku Dni fotografie v Leviciach. Vo fotografii využíva rôzne experimentálne techniky, ale aj skúsenosti, ktoré nadobudol, keď začínal s čisto analógovým procesom.

 

Autor fotografií: Michal Lašut