TURČIANSKE DIVADELNÉ DNI 2023

Milí priatelia,
vzhľadom na neočakávanú situáciu si Vás dovoľujeme informovať
o zmene času otvorenia Turčianskych divadelných dní.
Zajtrajšia divadelná prehliadka začne o 11:45 h. jej otvorením,
v nasledovnom programe nenastali žiadne zmeny.
Ďakujeme za pochopenie
Tešíme sa na Vás!!!