Turiec maľovaný – vyhodnotenie súťaže

Dňa 25.6.2021 sa pred objektom vozáreň Moškovec v SNM v Martine – Múzeu slovenskej dediny konal v poradí už XII. ročník vyhodnotenia detskej výtvarnej súťaže Turiec maľovaný so slávnostným odovzdávaním diplomov oceneným deťom materských škôl, žiakom základných škôl,  základných umeleckých škôl.

Tohtoročná téma bola trošku pozmenená. Deti mohli kresliť Jánošíka a jeho družinu, ale samozrejme mohli ostať verní téme tradičnej ľudovej kultúry a charakteristickým krajovým zvláštnostiam regiónu Turiec.

Do súťaže sa zapojilo spolu 108 súťažiacich a 20 škôl.

Výstava výtvarných prác bude verejnosti sprístupnená v  SNM v Martine – Múzeu slovenskej dediny do 31. augusta 2021

Porota vyberala v zložení : RNDr. Marcela Pajurková, Jarmila Ladiverová, Mgr. Radoslav Pančík

Ocenenými súťažiacimi sa v jednotlivých kategóriách stali:

1. kategória: žiaci MŠ –

1.      miesto: Kristína Dudášová, MŠ Pramienok Krpeľany

2.      miesto: Matúško Nemec, MŠ Turčianska Štiavnička

3.      miesto: Oliver Kubo, MŠ Ďanová

čestné uznanie: kolektív MŠ Turčianska Štiavnička vo veku 3-6 za spoločnú prácu

 

2. kategória: ZŠ 1. stupeň – žiaci 1. – 4. ročníka –

1.      miesto: Alžbeta Hašková, Ev. spojená škola M.R.Štefánika, Martin

2.      miesto: Natália Gyénová, ZŠ P. Mudroňa, Martin

3.      miesto: Tobias Chorváth, ZŠ Jazernica

čestné uznanie: Kolektív ZŠ Turčianska Štiavnička 1. – 4. roč.

čestné uznanie: Kristína Anna Kmeťová, ZŠ Blatnica

 

3. kategória: ZŠ 2. stupeň – žiaci 5. – 9. ročníka (príp. študenti alternatívnych ročníkov SŠ) –

1.      miesto: Ema Labudová a Simona Griegerová, ZŠ s MŠ Hurbanova, Martin

2.      miesto: Samuel Kapusta, ZŠ Belá – Dulice

3.      miesto: Petra Salíniová, ZŠ Belá – Dulice

 

4. kategória: ZUŠ – deti predškolského veku a žiaci 1.- 4. ročníka –

1.      miesto: Pavol Berta, ZUŠ Martin

2.      miesto: Adrián Kučera, SZUŠ ep. ZŠ J.Krónera

3.      miesto: Timea Kadašiová, SZUŠ ep. ZŠ J.Krónera

čestné uznanie: Joel Chandler, ZUŠ Martin

 

5. kategória: ZUŠ – 5. – 9. ročník –

1.   miesto: Dominika Kaňová, ZUŠ Martin

2.   miesto: Dávid Abrahám, SZUŠ ep. ZŠ J.Krónera

3.   miesto: Ela Trylčová, ZUŠ Martin