Človečina to ľudské v nás

Turčianske kultúrne stredisko v Martine vyhlásilo začiatkom marca fotovýzvu pre každého, kto má chuť vyjadriť svoj pocit z dnešnej doby fotografiou. Zozbierali sme 234 fotografií od 42 autorov. Kurátor výstavy Marek Pupák mal veľmi ťažkú úlohu vybrať 15 z nich. Od 1. apríla 2022 ich budete môcť vidieť na Pešej zóne v centre mesta výstavu s rovnomenným názvom ČLOVEČINA to ľudské v nás.

Pozývame Vás do našej malej open-air galérie, ktorá vznikla minulý rok v rámci projektu Fotografia v meste a v spolupráci s mestom Martin. Zastavte sa na chvíľu a možno tam nájdete aj Vaše pocity. Výstava potrvá do konca mája 2022.

Na stredu 6. apríla 2022 o 16:30 je v klubových priestoroch TKS v Martine naplánované stretnutie kurátora výstavy Mareka Pupáka, zúčastnených autorov i milovníkov fotografie.

 „Žijeme zvláštnu dobu. Moderný svet zažil za posledné roky dve veľké udalosti, na ktoré sme neboli pripravení. Pri oboch týchto situáciách sa mi však páči, že proti strachu a neistote sme sa odvážne postavili a ukázali veľkú dávku spolupatričnosti a ochoty pomáhať druhým. Pomoc, láska a empatia je pritom to, čo sa dá nazvať jedným slovom ČLOVEČINA. Keď sme vyberali tému tejto výstavy, tak som sa snažil dávať apel na to, aby sa týkala toho, čo momentálne teraz žijeme. Umenie vždy reaguje na aktuálne pocity či témy. Umelci cez svoj vzácny talent upozorňujú, vyjadrujú sa a vyvolávajú v divákoch či poslucháčoch otázky, s ktorými sa vedia stotožniť. Účelom nie je len prezentovať to najlepšie čo nám prišlo, ale hlavne ponúknuť katarziu tvorbou, možnosť sa z týchto pocitov doslova vyfotiť.“

                                                                         Marek Pupák, kurátor výstavy

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Alena Šamová

Manažér pre záujmovú umeleckú činnosť

Metodik pre výtvarníctvo