Výtvarná súťaž pre žiakov : „Petrohrad očami detí“

Milí pedagógovia a milovníci výtvarného umenia,

mesto Lučenec vyhlasuje výtvarnú súťaž „Petrohrad očami detí“ s podtitulom UMENIE PETROHRADU.

 

Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci ZŠ, ZUŠ, SŠ, jednotlivci a kolektívy. Súťažiaci ľubovoľnou výtvarnou technikou môžu stvárniť krásy umenia v Petrohrade.

Vítané sú rôzne techniky ako : kresba, maľba, perokresba, akvarel,  kombinované techniky, grafika : linorez, linoryt, drevorez, drevoryt, suchá ihla a pod.

 

Súťažné práce formátu najviac A3  zašle škola alebo  jednotlivec do  30.11. 2021 na adresu:

Mestský úrad

oddelenie  školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

Bc. Renáta Libiaková Peržeľová

Ul.  Novohradská ul. č. 1

984 01 L u č e n e c

Slovenská republika

Tel. číslo : 0421/ 047/4307232, 00421 905 614 782

 

propozície POD 2021