Sklabinský potok alias Jordán

20.5.2021 sme opäť strávili príjemný podvečer objavovaním májových „tykadiel prírody“. Pri Jordáne ešte kvitli čremchy, čerešne, vŕby. Bujnú zelenú trávu farebne dopĺňali iskerníky, zbehovec, veronika, zádušník, pakost, chutný šťavel či cesnačka. Do tejto farebnej krásy a pútavého rozprávania Janka Topercera veselo spievali penice, žlna, drozdy.

 

 

Nad našimi hlavami prelietaval dážďovník. To je len zlomok z dnešného pozorovania a rozprávania. Vaša prítomnosť, krásne slnečné počasie a záujem vás všetkých vytvorili príjemnú atmosféru. Ďakujeme a už teraz sa tešíme na ďalšiu prechádzku.