ZA TURČIANSKYM JAVISKOM 2024

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja usporiadalo v dňoch 27. – 29. apríla 2024 krajskú postupovú súťaž a prehliadku neprofesionálneho divadla dospelých a neprofesionálneho divadla mladých Turčianske javisko 2024. Hlavným partnerom a odborným garantom súťažnej prehliadky bolo Národné osvetové centrum v Bratislave a spoluorganizátorom bolo Slovenské komorné divadlo v Martine. Podujatie bolo podporené z verejných zdrojov poskytnutých Národným osvetovým centrom a taktiež s finančnou podporou Žilinského samosprávneho kraja.

Turčianske Javisko sa uskutočnilo v štandardnom aprílovom termíne. Počas dvoch víkendových dní súťažnej prehliadky sa predstavili divadelné súbory neprofesionálneho divadla dospelých. Tretí a posledný deň súťažnej prehliadky patril divadelným súborom v kategórií neprofesionálneho divadla mladých. Do súťaže postúpilo celkovo 15 divadelných súborov zo Žilinského kraja. V kategórii neprofesionálneho divadla dospelých sa zúčastnilo prehliadky celkovo 10 súborov a v kategórii neprofesionálneho divadla mladých sa predstavili martinskému publiku 5 súborov.

Trojčlenná odborná porota v zložení Mgr. art. Matej Moško, PhD. – predseda poroty, Mgr. art. Adriána Cieślaková, Ph.D.  – členka poroty, Mgr. art. Naďa Uherová, ArtD. – členka poroty bola veľkým prínosom pre zúčastnené súbory počas rozborových seminárov po každom predstavení, kde hodnotila, ale najmä odovzdávala cenné rady a motivovala divadelníkov k ďalšej práci. Zároveň boli súčasťou seminárov aj plodné diskusie medzi porotou a účinkujúcimi.

Počas dvoch víkendových dní sa svojou tvorbou prezentovali divadelné súbory v kategórií neprofesionálneho divadla dospelých. Odborná porota ocenila nasledovné súbory: Ocenenie s priamym postupom na celoštátne kolo Belopotockého Mikuláš 2024, získala autorská inscenácia „PIVO. PLIENKY. PODPRSENKY.“ v podaní divadelného súboru f*ACTOR z Liptovského Mikuláša pod režisérskou taktovkou Michala Tomasyho. Ocenenie s návrhom na postup na celoštátne kolo Belopotockého Mikuláš 2024, získal divadelný súbor ROSART z Ružomberka s inscenáciouCANDYCRUSH.SK, pod režijným vedením Marianny Stančokovej. Ďalšie Ocenenie s návrhom na postup do celoštátneho kola Belopotockého Mikuláš 2024, získal divadelný súbor ART VAMO zo Žiliny s inscenáciou „DECISION“ pod režijnou taktovkou Vlada Moresa. Čestným uznaním ocenila odborná porota monodrámu „IDENTITA“ v podaní divadelného súboru ART VAMO zo Žiliny, režírované Andrejom Opáleným. V tejto kategórií sa odborná porota rozhodla udeliť aj Špeciálnu cenu za réžijno – výtvarnú koncepciu inscenácie „Ria Valé“, ktorú získala režisérka DS JÁNA VOJTAŠŠÁKA zo Zakamenného Mgr Zuzana Demková.

Pondelňajší program krajskej súťažnej prehliadky Turčianske javisko 2024 patril plne prezentácii kategórie neprofesionálneho divadla mladých. Ocenenie s priamym postupom na celoštátne kolo FEDIM 2024 získala inscenácia „MINIKOMÉDIE“ v podaní Ľupčianskeho netradičného divadla LUNETRDLO z Partizánskej Ľupče, ktorá bola realizovaná pod režijnou taktovkou Jara Janíčka. Ocenenie s návrhom na postup na celoštátne kolo FEDIM 2024, získal divadelný súbor BORDEL_HNUS_s.r.o. zo Žiliny s autorskou inscenáciou „ĽUDSKÝ“, ktorú režírovala Barbora Juríčková. Ďalšie Ocenenie s návrhom na postup do celoštátneho kola FEDIM 2024 získal martinský súbor DS DROBÁTKA s inscenáciou „CUDZINKA“ v réžií Pavly Musilovej.

Víťazné divadelné súbory z Turčianskeho javiska budú reprezentovať náš kraj v kategórii divadla dospelých na celoštátnej postupovej súťaži a prehliadke Belopotockého Mikuláš 2024 v Liptovskom Mikuláši a v kategórii divadla mladých na celoštátnej postupovej súťaži a prehliadke FEDIM 2024 v Tisovci.

Súčasťou podujatia „Turčianske javisko 2024“ bola nielen súťažná prehliadka neprofesionálnych divadelných súborov ale aj vzdelávacia časť, ktorej súčasťou bola tvorivá dielňa po názvom „DRAMA WORKSHOP“. Táto tvorivá dielňa sa uskutočnila 29. apríla 2024 od 17:00 h. v klubových priestoroch Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine. Tvorivá dielňa „DRAMA WORKSHOP“ bola zameraná na prácu s dramatickým textom a dramatickou situáciou a ich pretavenie do javiskovej podoby. Účastníci tvorivej dielne pracovali pod dohľadom lektora, pedagóga, herca a režiséra Mgr. art. Michala Tomasyho. Na tvorivej dielni sa vzdelávalo s lektorom 10 účastníkov. Sme veľmi radi, že aj vzdelávacia časť súťažnej prehliadky sa stretla so záujmom medzi neprofesionálnymi divadelníkmi.

V rámci tohtoročnej súťažnej prehliadky sme odprezentovali vo foyeri Slovenského komorného divadla v Martine fotografickú výstavu pod názvom „Čiernobiele javisko“. Obsahom tejto výstavy bolo fotografické ohliadnutie za minulým, 8. ročníkom Turčianskeho javiska. Autorsky sa na tejto výstave prezentovali Roman Adamják a Zdeno Ziman, členovia Turčianskeho fotografického tímu fungujúceho v pod hlavičkou Turčianskeho kultúrneho strediska.

Tohtoročnú súťažnú prehliadku neprofesionálneho divadla dospelých a neprofesionálneho mladých Turčianske javisko 2024 počas troch dní vzhliadlo viac ako 1000 divákov.

Pevne veríme, že 9. ročník Turčianskeho Javiska bol pre divadelné súbory z nášho kraja hlavne príjemný priestorom pre prezentáciu ich tvorby a zároveň motiváciou a inšpiráciou do ďalšej práce. Dúfame, že toto podujatie opäť prispeje k zvyšovanie kvality a úrovne neprofesionálneho divadla v Žilinskom kraji.

Ako organizátori a milovníci divadla sa tešíme na budúcoročný 10. ročník a veríme, že bude minimálne tak bohatý a kvalitný na tvorbu neprofesionálnych divadelných súborov z nášho kraja.