FOTOMARATÓN MARTIN 2024 – zabávaj sa s fotografiou

FOTOMARATÓN MARTIN 2024
zabávaj sa s fotografiou
11. ročník tvorivo – prezentačného podujatia

Po ročnej prestávke sa nadšenci o fotografiu opäť môžu tešiť na ďalší, už jedenásty ročník tvorivo-prezentačného  podujatia, ktorý vošiel na svetlo sveta pod názvom FOTOMARATÓN MARTIN 2024 – zabávaj sa s fotografiou.

Účastníkov radi privítame 25. mája 2024 od 9.00 h vo výstavných priestoroch Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine.

Zabaviť sa, ukázať svoje schopnosti, spracovať fotografie na nové témy a spolu analyzovať získané fotografie, to je mottom celého podujatia.

Motiváciou účasti je prezentácia vlastnej tvorby, konzultovanie fotografií naživo, ako aj cena. Ocenená bude najzaujímavejšia kolekcia fotografií a najzaujímavejšia fotografia.

Konzultantkou pri rozbore nafotených prác bude popredná slovenská fotografka:
Mgr. art. Ema Lančaričová.

Bonusom podujatia je, že vybraná kolekcia fotografií bude vytlačená a vystavená na Letnom foto feste 2024. Výstava bude inštalovaná na pešej zóne mesta Martin.

Podmienkou účasti je registrácia prostredníctvom zaslania  prihlášky, a to elektronicky na e-mail: vytvarnictvo@tks.sk, poštou alebo osobne v Turčianskom kultúrnom stredisku v Martine,  Divadelná 656/3, 036 01 Martin, ako aj zaplatenie účastníckeho poplatku v sume 5 eur na mieste podujatia.

Uzávierka prihlášok je do 20. máj 2024.

Počet účastníkov je obmedzený na 10 ľudí.

FOTOMARATÓN MARTIN 2024 organizačne zabezpečuje Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Podujatie je organizované s finančnou podporou mesta Martin.

Tešíme sa na všetkých účastníkov.

Mgr. Radoslav Pančík
Turčianske kultúrne stredisko v Martine
www.tks.sk