Výsledky súťaže AMFO 2024

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja 25.04.2024 pripravuje regionálne kolo 52. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografickej tvorby AMFO 2024.

Súťaž každoročne vyhlasuje, odborne garantuje a finančne podporuje Národné osvetové centrum v Bratislave.

VÝSLEDKY REGIONÁLNEHO KOLA 52. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografickej tvorby 

Dňa 12.4.2024 zasadla porota súťaže AMFO 2024.  Porota sa rozhodla udeliť ocenenie 5 autorom*kám, udelila 10 čestných uznaní a rozhodli sa vystaviť 53 diel / spoločne ako výber poroty.

Porota AMFO 2024

ROBO TAPPERT

Predseda poroty. Vyštudovaný divadelný režisér, ktorému fotografia učarovala už v šestnástich, “povesil remeslo na klinec”, aby sa naplno venoval svojej vášni, ktorá si pre neho, na rozdiel od divadelného predstavenia so životnosťou nanajvýš niekoľkých divadelných sezón, uchová silu prežitého okamihu natrvalo. Už počas režírovania sa venoval divadelnej fotografii, no vždy ho veľmi lákala dokumentárna a humanitárna fotografia.

ZUZANA GOGOVÁ

Zuzana Gogová (1990) je dokumentárna fotografka a fotoreportérka. Narodila sa v Čiernom nad Topľou, žije v Prešove. Počas štúdia environmentálnych štúdií na Masarykovej univerzite v Brne (2015) uskutočnila niekoľko terénnych výskumov, čo ju priblížilo k dokumentárnej fotografii a spôsobu, akým pracuje. Zaujímajú ju témy spájajúce osobnú skúsenosť tých, ktorých fotografuje, s väčším spektrom spoločenských zmien, ktorým čelia v priestore a čase. Pravidelne fotografuje na východnom Slovensku, v Zakarpatskej Ukrajine či v Bosne a Hercegovine. Od roku 2019 zachytáva aktuálne témy ako fotoreportérka pre Getty Images, Anadolu Agency (2023).

ROMANA HALGAŠOVÁ
Počas dňa pôsobí ako galerijná pedagogička v Slovenskej národnej galérii. Cez noc so svojou čiernou Mačkou Dianou posúva hranice chápania sociálnych konštruktov, v ktorých žijeme. Vo svojich prácach sa venuje identite a prežívaniu jednotlivca v spoločnosti aj vo svojom vnútri. Interpersonálne vzťahy prepletá s intrapersonálnymi prostredníctvom vnemov, metafor a pripodobení. Zároveň sú však jej práce bytostne úprimné a cez vlastné prežívania nastoľuje zrkadlo spoločnosti. Často experimentuje s fotografickými postupmi, grafickými technikami a zvukom.

A.KAT.

I.VEK. Samostatná fotografia do 15r. – 1x čestné uznanie

II.VEK. Samostatná fotografia 15r.-25r. – 1x ocenenie, 2x čestné uznanie

III.VEK. Samostatná fotografia 25r. – 1x ocenenie (z Cyklov a seriálov), 4x čestné uznanie (1x fotka preradená z Cyklov a seriálov)
B.KAT.

II.VEK. Diptych  15r.-25r.- 1x ocenenie, 1 x čestné uznanie

III.VEK. Dip tych  25r. – 1x ocenenie, 1 x čestné uznanie

C.KAT.
Cykly a seriály – bez ocenenia a čestného uznania

D.KAT.
Experiment – 1x ocenenie, 1 x čestné uznanie ( preradené z kategórie Diptych)

Gratulujeme a vidíme sa 25.4.2024 v SNK v Martine na slávnostnom vyhodnotení.

Mgr. Jarmila Kollárová, metodik pre vizuálne umenie, vytvarnictvo@tks.sk, 0917 494 708