Žatva TVORIVOSTI

Milí priatelia, divadelníci,
Pravdepodobne sa k Vám už dostala informácia, že tohtoročnú Scénickú žatvu museli kvôli reorganizácii celej sezóny presunúť na december do Bratislavy. Mrzelo to, že Martin tak príde o letné podujatie. Preto spolu s občianskym združením Opus Delicti organizátori pripravili pre Martin aspoň tú časť Žatvy, ktorá nie je viazaná na ochotnícku sezónu – workshopy a sprievodný program.
Na termín 28. 8. až 30.8. pripravili 4 intenzívne tvorivé dielne, ktoré doplní zaujímavý sprievodný program. Detailný program ešte len zverejníme.
Na Žatve tvorivosti, ktorá bude prebiehať od 28.8. do 30.8. (piatok-nedeľa) sa môžete zapojiť do jednej z týchto tvorivých dielní:
Herecká dielňa s Ľubom Bukovým
Dramaturgia s Michaelou Zakuťanskou
Fyzické divadlo s Jazmínou Piktorovou
Fotografia s René Mikom
Kapacita dielní bude obmedzená, vyberte si jeden z workshopov a cena za účasť na workshope bez ubytovania je 30€, cena s ubytovaním je 50€.