Turčianske kultúrne stredisko v Martine (ďalej TKS) pôvodne Turčianske osvetové stredisko zriadil Žilinský samosprávny kraj ako príspevkovú organizáciu 1. apríla 2002 a v roku 2007 bolo premenované na Turčianske kultúrne stredisko. Sídli v zrekonštruovaných priestoroch na Divadelnej ul. č.656/3 v Martine.

Jeho hlavným poslaním je záujem a podpora tvorivej činnosti ľudí, vytváranie podmienok pre rozvoj miestnej kultúry, zachovávanie tradícií.

Najbližsie udalosti:


 

Najnovšie články:

Napíšte nám